Rola systemu ATS w rekrutacji

ATS w rekrutacji

Czym jest system ATS?

Applicant tracking system, czyli system śledzenia aplikacji, w skrócie ATS, to oprogramowanie zaprojektowane w celu zapewnienia efektywnego i pełnego zarządzania rekrutacją w firmie.

Systemy ATS pojawiły się na rynku w latach 90. i mimo że pierwsze wersje były mało zaawansowane, to był to punkt zwrotny w zarządzaniu procesami rekrutacyjnymi w firmach, które je wdrożyły. Głównie dlatego, że pozwoliły rekruterom na skuteczną kontrolę nad całym procesem rekrutacji i lepsze uporządkowanie informacji dotyczących każdego kandydata, a także sprawną kooperację wewnątrz zespołu HR.

Współczesne systemy ATS umożliwiają zbieranie aplikacji od kandydatów oraz zarządzanie wszystkimi etapami procesu rekrutacji w jednym miejscu. Pod pewnymi względami ATS jest bardzo podobny do systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM) z tym, że jest przeznaczony do śledzenia działań rekrutacyjnych.

Kto korzysta z systemu ATS?

Systemy ATS są używane zarówno przez duże, jak i małe firmy. Mogą mieć różnorodne funkcje oraz być dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.

Niemniej jednak wszystkie systemy ATS łączy to, że pomagają usprawnić i ujednolicić proces rekrutacji, obsługując go całkowicie online, na czym korzystają zarówno rekruterzy, jak i kandydaci. Oprogramowanie ATS wspomaga takie działania jak – docieranie do odpowiednich kandydatów, ich selekcję i ocenę, komunikację z kandydatami oraz pozostałymi członkami zespołu rekrutującego, a także raportowanie działań rekrutacyjnych. Wpływa na poprawę skuteczności rekrutacji poprzez dostosowanie procesu do ścieżki kandydata i przepływu pracy rekruterów oraz jej automatyzację.

Jak działa system ATS?

Oferty pracy są tworzone bezpośrednio w systemie ATS oraz publikowane w internetowych mediach rekrutacyjnych, stronach kariery, wewnętrznych intranetach. Kandydaci składają następnie aplikacje, które są automatycznie sczytywane i klasyfikowane przez oprogramowanie. Natomiast rekruterzy, analizują i oceniają kandydatów, decydując, kto powinien zostać zaproszony do kolejnych etapów procesu.Rek

Dlaczego warto rekrutować z systemem ATS?

Podczas procesu rekrutacji wszystkie interakcje między osobami rekrutującymi a kandydatami są rejestrowane w ATS. Zapewnia to lepszą organizację pracy i zapobiega chaosowi administracyjnemu. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku zastępstw podczas urlopów wypoczynkowych lub nieplanowanych nieobecności członków zespołu HR. ATS znacznie ułatwia pracę zespołową nad projektami rekrutacyjnymi, co pozytywnie wpływa na efektywność i skuteczność procesu decyzyjnego.

Pomimo wielu korzyści jakie daje wykorzystanie systemów ATS, działania rekrutacyjne są nadal w dużej mierze wykonywane ręcznie, w bardzo czasochłonny i nieuporządkowany sposób. Ta nieefektywność wpływa bezpośrednio na koszty rekrutacji oraz jej jakość. Firmy muszą więc pamiętać, że inwestycja w odpowiednie narzędzia IT dla swoich pracowników, to inwestycja w jakość ich pracy oraz zaangażowanie i satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Korzystanie z systemu ATS jest jednym z fundamentów skutecznej strategii rekrutacyjnej.

Wypróbuj system ATS AppManager!