Nowa odsłona bazy kandydatów

Satysfakcja użytkowników jest dla nas priorytetem. W związku z tym, aby sprostać Waszym potrzebom, przez ostatnie miesiące intensywnie rozwijaliśmy nasz system AppManager.

Pierwszym owocem tych prac jest odmieniony moduł Kandydaci, który oddajemy aktualnie w ręce użytkowników w wersji beta. Kolejne zaktualizowane moduły systemu będziemy Wam sukcesywnie przekazywać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

W bazie kandydatów prowadziliśmy następujące ulepszenia:

Lekki i przejrzysty wygląd

Odświeżony interfejs został stworzony w oparciu o najnowsze trendy w projektowaniu aplikacji SaaS, a także badanie zachowania i konsultacje z dotychczasowymi użytkownikami systemu oraz ekspertami z zakresu UX. Dzięki temu AppManager jest teraz jeszcze bardziej przyjazny i intuicyjny w użytkowaniu.

Zwiększona wydajność

W wyniku wprowadzonych zmian technologicznych, AppManager znacząco przyspieszył. Ponadto wyeliminowaliśmy prawie całkowicie potrzebę przeładowywania strony w trakcie pracy z systemem. Teraz użytkownicy mogą pracować jeszcze szybciej, przyjemniej i wydajniej niż dotychczas.

Połączenie bazy kandydatów z wyszukiwarką

Baza kandydatów zyskała połączenie z wyszukiwarką. Od teraz z jednym miejscu można zarówno filtrować, jak i wyszukiwać profile kandydatów, pliki CV, notatki oraz inne dane zebrane w poszczególnych kolumnach.

Filtrowanie z lewej strony ekranu

Filtrowanie kandydatów przenieśliśmy na lewą stronę ekranu. Przebudowaliśmy je w taki sposób, żeby nie zajmowało, jak do tej pory, większości ekranu, co utrudniało komfortową pracę.

Dokładniejsze wyszukiwanie

Aby zapewnić użytkownikowi maksymalną efektywność w pracy z wyszukiwarką, wzbogaciliśmy ją o wyszukiwanie w plikach CV, a także notatkach i kolumnach niewidocznych na domyślnym widoku.

Nowy widok szczegółów kandydata

To część systemu, której poświęciliśmy szczególnie wiele uwagi i czasu. Postaraliśmy się, aby ten widok był niezwykle przejrzysty, a zarazem zawierał wszystkie niezbędne dla rekrutera dane. Ulepszony widok szczegółów kandydata zawiera na górze strony nowe pola systemowe, takie jak: Wynagrodzenie, Dostępność, Rodzaj umowy, które są głównymi czynnikami wpływającymi na rozważenie danej kandydatury w dalszych etapach rekrutacji.

Nowy widok notatek

Widok notatek wzbogaciliśmy o szybki podgląd historii, a także przeprojektowaliśmy formularz tak, aby procowało się z nim sprawniej i wygodniej.

Jak wypróbować odmieniony moduł?

Wystarczy w panelu głównym kliknąć przycisk na górze strony i przełączyć się na nową wersję systemu.

 

Zobacz broszurę produktową